Laboratoriju adreses:

Ķekavā: ″Asfaltnieki″, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Jelgavā: Savienības iela 2, Jelgava, LV-3007

Jaunumi

Tālrunis: +37167255696

Mobilais tālrunis: +37127885324

E-pasts: celueksperts@celueksperts.lv

Laboratorija

SIA ″Ceļu eksperts″ laboratorija veic ceļu būvmateriālu testēšanu un ceļa konstruktīvo kārtu mērījumus. Laboratorijā var veikt grunts, smilts, šķembu, grants, bituminētu un hidrauliski saistītu maisījumu testēšanu. Savukārt būvlaukumā veicam sablīvējuma un nestspējas pārbaudes gan ar operatīvām, gan standarta metodēm.


Laboratorija ir neatkarīga gan no pasūtītāju, gan būvētāju ietekmes.


SIA ″Ceļu eksperts″ laboratorijai no 24.09.2009. ir piešķirta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC17025:2005 standarta prasībām.

Akreditācijas sfēra: minerālmateriālu, bitumena un bituminēto maisījumu paraugu ņemšana, minerālmateriālu un bituminēto maisījumu fizikālā un mehāniskā testēšana; grunts un nesaistīto konstruktīvo slāņu nestspējas testēšana.


Laboratorijas klienti ir būvprojektu un būvdarbu pasūtītāji, būvnieki, projektētāji, būvmateriālu piegādātāji, būvuzraugi, u.c.

SIA ″Ceļu eksperts″

Reģistrācijas Nr.: 40003876635

Adrese: Aveņu iela 1, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052

celueksperts@celueksperts.lv

+37127885324

Galerija

Testēšana

Par mums

Laboratorija

Kontakti

LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-393-09-2009

Laboratoriju adreses:

Ķekavā: ″Asfaltnieki″, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Jelgavā: Savienības iela 2, Jelgava, LV-3007

Jaunumi

Tālrunis: +37167255696

Mobilais tālrunis: +37127885324

E-pasts: celueksperts@celueksperts.lv

Laboratorija

SIA ″Ceļu eksperts″ laboratorija veic ceļu būvmateriālu testēšanu un ceļa konstruktīvo kārtu mērījumus. Laboratorijā var veikt grunts, smilts, šķembu, grants, bituminētu un hidrauliski saistītu maisījumu testēšanu. Savukārt būvlaukumā veicam sablīvējuma un nestspējas pārbaudes gan ar operatīvām, gan standarta metodēm.


Laboratorija ir neatkarīga gan no pasūtītāju, gan būvētāju ietekmes.


SIA ″Ceļu eksperts″ laboratorijai no 24.09.2009. ir piešķirta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC17025:2005 standarta prasībām.

Akreditācijas sfēra: minerālmateriālu, bitumena un bituminēto maisījumu paraugu ņemšana, minerālmateriālu un bituminēto maisījumu fizikālā un mehāniskā testēšana; grunts un nesaistīto konstruktīvo slāņu nestspējas testēšana.


Laboratorijas klienti ir būvprojektu un būvdarbu pasūtītāji, būvnieki, projektētāji, būvmateriālu piegādātāji, būvuzraugi, u.c.

SIA ″Ceļu eksperts″

Reģistrācijas Nr.: 40003876635

Adrese: Aveņu iela 1, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052

celueksperts@celueksperts.lv

+37127885324

Galerija

Testēšana

Par mums

Laboratorija

Kontakti

LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-393-09-2009