Jaunumi

SIA ″Ceļu eksperts″ piedalās H2020 pētījuma projektā SaferUp!


Pētījuma atbalsta programmas nosaukums ir ″Marie-Curie-Skladowska Actions″ un to sponsorē Eiropas Komisija, ″Apvārsnis 2020″ atbalsta shēmas ietvaros. Šī projekta pieteikuma gatavošanai ir izveidots izcilu zinātnieku konsorcijs ar 9 Eiropas un 3 citu kontinentu valstu piedalīšanos. Programmas mērķis ir nodrošināt jauno zinātnieku doktorantūras studijas, piedāvājot tiem pētījuma tēmu, uzraudzību un apmācības citā ES valstī. Latvijā studentu uzņems SIA ″Ceļu Eksperts″, bet doktora studijas nodrošinās RTU. Latvijā projekta vadītājs ir Mārtiņš Zaumanis.


Konsorcija iesniegtā projekta pētījuma virziens ir pilsētas ielu segumi un katrs no 15 pētniekiem strādās pie cita pētījuma novirziena, tajā skaitā drošība, veloinfrastruktūra, trokšņu samazināšana, enerģijas ģenerēšana, emisiju samazināšana, asfalta dzīves cikla paildzināšana, plūdu samazināšana, u.c.


Iespēju veikt pētījumu Latvijā ieguvis Mukul Rathore no Indijas, kurš šeit pavadīs trīs gadus.

″The SAFERUP! project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Programme under the Marie Curie-Skłodowska actions for research, technological development and demonstration, under grant n.765057.″

Interesenti aicināti sazināties ar Mārtiņu Zaumani: jeckabs@gmail.com

Sīkāku informāciju par projektu var iegūt SaferUP! mājas lapā:  https://site.unibo.it/saferup/en

Tālrunis: +37167255696

Mobilais tālrunis: +37127885324

E-pasts: celueksperts@celueksperts.lv

SIA ″Ceļu eksperts″

Reģistrācijas Nr.: 40003876635

Adrese: Aveņu iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Par mums

+37127885324

celueksperts@celueksperts.lv

Kontakti

Laboratoriju adreses:

Ķekavā: ″Asfaltnieki″, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Jelgavā: Savienības iela 2, Jelgava, LV-3007

Laboratorija

Jaunumi

Laboratoriju adreses:

Ķekavā: ″Asfaltnieki″, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Jelgavā: Savienības iela 2, Jelgava, LV-3007

Tālrunis: +37167255696

Mobilais tālrunis: +37127885324

E-pasts: celueksperts@celueksperts.lv

SIA ″Ceļu eksperts″

Reģistrācijas Nr.: 40003876635

Adrese: Aveņu iela 1, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052

Jaunumi

SIA ″Ceļu eksperts″ piedalās H2020 pētījuma projektā SaferUp!


Pētījuma atbalsta programmas nosaukums ir ″Marie-Curie-Skladowska Actions″ un to sponsorē Eiropas Komisija, ″Apvārsnis 2020″ atbalsta shēmas ietvaros. Šī projekta pieteikuma gatavošanai ir izveidots izcilu zinātnieku konsorcijs ar 9 Eiropas un 3 citu kontinentu valstu piedalīšanos. Programmas mērķis ir nodrošināt jauno zinātnieku doktorantūras studijas, piedāvājot tiem pētījuma tēmu, uzraudzību un apmācības citā ES valstī. Latvijā studentu uzņems SIA ″Ceļu Eksperts″, bet doktora studijas nodrošinās RTU. Latvijā projekta vadītājs ir Mārtiņš Zaumanis.


Konsorcija iesniegtā projekta pētījuma virziens ir pilsētas ielu segumi un katrs no 15 pētniekiem strādās pie cita pētījuma novirziena, tajā skaitā drošība, veloinfrastruktūra, trokšņu samazināšana, enerģijas ģenerēšana, emisiju samazināšana, asfalta dzīves cikla paildzināšana, plūdu samazināšana, u.c.


Iespēju veikt pētījumu Latvijā ieguvis Mukul Rathore no Indijas, kurš šeit pavadīs trīs gadus.

″The SAFERUP! project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Programme under the Marie Curie-Skłodowska actions for research, technological development and demonstration, under grant n.765057.″

Interesenti aicināti sazināties ar Mārtiņu Zaumani: jeckabs@gmail.com

Sīkāku informāciju par projektu var iegūt SaferUP! mājas lapā:  https://site.unibo.it/saferup/en

Tālrunis: +37167255696

Mobilais tālrunis: +37127885324

E-pasts: celueksperts@celueksperts.lv

SIA ″Ceļu eksperts″

Reģistrācijas Nr.: 40003876635

Adrese: Aveņu iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Par mums

+37127885324

celueksperts@celueksperts.lv

Kontakti

Laboratoriju adreses:

Ķekavā: ″Asfaltnieki″, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Jelgavā: Savienības iela 2, Jelgava, LV-3007

Laboratorija

Jaunumi

Laboratoriju adreses:

Ķekavā: ″Asfaltnieki″, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Jelgavā: Savienības iela 2, Jelgava, LV-3007

Tālrunis: +37167255696

Mobilais tālrunis: +37127885324

E-pasts: celueksperts@celueksperts.lv

SIA ″Ceļu eksperts″

Reģistrācijas Nr.: 40003876635

Adrese: Aveņu iela 1, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052